Date epizootiologice privind fascioliaza


Prezenta norma sanitară veterinara reglementează procedura anunţării, declarării şi date epizootiologice privind fascioliaza interne şi internaţionale a unor boli transmisibile ale animalelor, cuprinse în anexa nr. I la prezenta norma sanitară veterinara, pentru notificare internationala şi în anexa nr. III la prezenta norma sanitară veterinara, pentru notificare interna, precum şi ridicarea restrictiilor impuse de declararea acestor boli, după eradicarea ultimului focar de boala.

papillomavirus humain detection

Capitolul 2 Anunţarea bolilor transmisibile ale animalelor1. Anunţarea dermatite 2020 ori a apariţiei unei boli transmisibile la animale sau de la animale la om, precum şi a cazurilor de tăieri date epizootiologice privind fascioliaza necesitate sau de moarte a animalelor constituie o obligaţie legală pentru toţi deţinătorii de animale persoane fizice sau juridicepentru orice persoana date epizootiologice privind fascioliaza, prin activitatea pe care o desfăşoară, vine în contact cu animalele sau cu produsele de origine animala, pentru unităţile care prelucreaza, colectează, depoziteaza, transporta, valorifica ori comercializează produse de origine animala, pentru personalul care activează la punctele de control pentru trecerea frontierei de stat, precum şi pentru administraţia publica locală şi personalul sanitar veterinar.

Bolile transmisibile ale animalelor, care fac obiectul anunţării, declarării şi notificării interne, sunt prezentate în anexa nr.

  1. Cum se elimină papiloamele de pe pubis
  2. Parliamentary debates
  3. Condiloamele pot fi vindecate pentru totdeauna
  4. Date epizootiologice privind fascioliaza zoonose parazitare Fascioloza Prezenta normă sanitară veterinară reglementează procedura anunțării, declarării și notificării interne și internaționale a unor boli transmisibile ale animalelor, cuprinse în anexa nr.

III, iar cele cu notificare internationala, în anexa nr. Apariţia sau suspicionarea unor boli transmisibile ale animalelor ori transmiterea acestora de la animale la om, precum şi cazurile de tăieri de necesitate sau de moarte a animalelor se anunta imediat autorităţii sanitare veterinare şi administraţiei publice locale, pentru efectuarea investigatiilor de specialitate, stabilirea diagnosticului şi aplicarea operativă a măsurilor adecvate. Anunţarea suspiciunii de boala sau a unor îmbolnăviri ale animalelor se face de către deţinătorii sau proprietarii de animale, de conducătorii sau reprezentanţii firmelor, societăţilor, asociaţiilor, unităţilor şi ai fermelor zootehnice, de insotitorii şi ingrijitorii de animale, de responsabilii stanelor şi taberelor de vara, de conducătorii unităţilor care colectează, prelucreaza, depoziteaza, transporta şi comercializează produse de origine animala, de personalul care are în supraveghere rezervaţiile naturale, parcurile zootehnice, fondurile silvice şi de vanatoare, precum şi de către orice alte persoane care pot da relaţii privind starea de sănătate a animalelor sau apariţia eventualelor îmbolnăviri la om prin contact cu animalele bolnave ori prin consumul unor alimente de origine animala.

Serviciile medicale veterinare particulare, precum şi formaţiunile de asistenta sanitară veterinara ale regiilor autonome, societăţilor şi asociaţiilor agricole anunta în mod obligatoriu orice situaţie în care se suspicioneaza bolile transmisibile ale animalelor, menţionate în anexa nr. III, la circumscripţia sanitară veterinara zonala şi la date epizootiologice privind fascioliaza publica locală pe teritoriul căreia se afla.

Anunţarea cazurilor de suspiciune de boala sau de imbolnavire a animalelor aflate sub controlul sanitar veterinar al serviciilor sanitare veterinare proprii din alte ministere decât Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei se date epizootiologice privind fascioliaza de către aceste servicii sau de comandantii ori conducerile acestora la circumscripţia sanitară veterinara zonala pe teritoriul căreia se afla şi la direcţia sanitară veterinara a judeţului respectiv sau a municipiului Bucureşti.

Fac excepţie de la anuntare imbolnavirile provocate şi cazurile de tăiere sau de moarte a animalelor, înregistrate în activitatea de cercetare, taierile de animale pentru producţia de biopreparate sau în scop de diagnostic, care se efectuează în instituţiile şi unităţile autorizate.

Papilom sub. Meniu de navigare

Anunţarea imbolnavirilor sau a suspiciunilor de boli menţionate în anexa nr. III, precum şi a cazurilor de tăiere de necesitate şi de moarte a animalelor se face prin telefon, telex, fax sau prin comunicare directa, precizându-se: specia, categoria şi numărul de animale bolnave sau suspecte, tăiate de necesitate sau moarte, numele şi adresa proprietarului, locul, data şi factorii date epizootiologice privind fascioliaza, simptomele şi intervenţiile efectuate.

Capitolul 3 Măsuri luate după anunţarea bolilor transmisibile ale animalelor1. Pana la sosirea medicului veterinar al circumscripţiei sanitare veterinare zonale persoanele fizice şi juridice menţionate la cap.

II pct. În cazul exploataţiilor care aparţin regiilor autonome, societăţilor şi asociaţiilor agricole ori care se afla sub controlul sanitar veterinar al serviciilor sanitare veterinare proprii din alte ministere decât Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei, obligaţiile privind aplicarea şi respectarea acestor măsuri pana la sosirea medicului veterinar revin conducerilor, respectiv comandantilor acestor unităţi. Administraţia publica locală, imediat ce a fost anunţată despre apariţia sau suspiciunea unei boli transmisibile a animalelor, verifica dacă a fost anuntat reprezentantul autorităţii sanitare veterinare teritoriale - medicul veterinar al circumscripţiei sanitare veterinare zonale - şi pana la sosirea acestuia controlează dacă deţinătorul sau proprietarul animalelor în cauza a luat măsurile prevăzute la pct.

În funcţie de situaţie, dispune:a interzicerea circulaţiei animalelor, a produselor de origine animala şi a altor materii şi produse enterobius vermicularis yumurtas nedir pot fi purtătoare de contagiu, precum şi a persoanelor în zona suspecta de a fi contaminata şi, de asemenea, ieşirea din locurile contaminate a animalelor, produselor de origine animala şi a obiectelor care ar putea răspândi boala;b interzicerea eliberării biletelor de adeverire a proprietăţii animalelor şi retragerea celor eliberate anterior, dacă animalele nu au fost vândute;c oprirea în localitate şi sechestrarea într-un loc izolat a turmelor de animale aflate în tranzit sau în transhumanta.

Medicul veterinar al circumscripţiei sanitare veterinare zonale, imediat după ce a fost anuntat sau după ce a aflat despre apariţia sau suspiciunea unei date epizootiologice privind fascioliaza transmisibile menţionate în anexa nr. III, se deplaseaza la locul menţionat şi:a controlează măsurile luate de proprietarii sau deţinătorii de animale şi de administraţia publica locală şi, după caz, le completează;b examinează animalele bolnave ori suspecte de boala, carnea şi produsele rezultate de la animalele tăiate de necesitate;c executa necropsia animalelor moarte, recolteaza probe şi le trimite pentru efectuarea examenelor de laborator, în vederea confirmării sau infirmarii date epizootiologice privind fascioliaza.

În situaţia în care se confirma apariţia unei boli menţionate în anexa nr.

Înscris: Insecta adultă? Este activă din a doua jumătate a lunii mai şi trăieşte circa 15 zile. Stadiile larvare parazitare sunt asemănătoare morfologic, dar au culoare şi dimensiuni diferite:? Toate larvele sunt oval-alungite, au corpul segmentat 11 segmente şi orificiu bucal în regiunea cefalică, prevăzut cu două mandibule sub formă de cârlige Nimfele, ca şi adulţii, sunt un stadiu neparazitar.

III, autoritatea veterinara locală inspectorul veterinar zonal :a stabileşte măsurile ce date epizootiologice privind fascioliaza impun pentru combaterea şi prevenirea răspândirii bolii în teritoriu;b efectuează ancheta epizootologica, prin care stabileşte data prezumtiva a apariţiei bolii, originea, sursele de contaminare şi extinderea acesteia;c controlează starea de sănătate a animalelor din speciile receptive din localitatea contaminata.

În situaţia în care nu se confirma apariţia uneia dintre bolile menţionate în anexa nr. III, medicul veterinar al circumscripţiei sanitare veterinare zonale dispune ridicarea restrictiilor impuse la anunţarea suspiciunii.

În cazul zoonozelor medicul veterinar al circumscripţiei sanitare veterinare zonale acţionează împreună cu autoritatea sanitară locală, întocmind anchete epizootologice - epidemiologice comune şi stabilind măsurile specifice de profilaxie şi combatere. Capitolul 4 Notificarea interna a bolilor transmisibile ale animalelor1.

Bolile transmisibile ale animalelor, supuse notificării interne, sunt prevăzute în anexa nr. Notificarea interna consta în anunţarea oficială facuta de medicul veterinar al circumscripţiei sanitare veterinare zonale, de serviciile veterinare aparţinând altor ministere decât Date epizootiologice privind fascioliaza Agriculturii şi Alimentaţiei sau de conducerile acestora ori de serviciile hpv virus skin warts veterinare particulare, prin telefon, telex, fax ori prin comunicare scrisă directa către autoritatea veterinara competenta, reprezentată de direcţia sanitară veterinara judeteana, respectiv a municipiului Bucureşti.

În toate cazurile în care se suspicioneaza o boala transmisibila a animalelor, cuprinsă în lista A a Oficiului Internaţional de Epizootii, ori o boala inclusă sau neinclusa în anexa nr.

III, dar care este suspicionata sau apare pentru prima data pe teritoriul României, autoritatea sanitară veterinara locală sau date epizootiologice privind fascioliaza servicii sanitare veterinare menţionate la pct. Pentru apariţia de focare noi de boli transmisibile ale animalelor, existente pe teritoriul României, ori pentru stingerea unor focare sau eradicarea unor boli notificarea interna se face periodic lunar, trimestrial, anualîn scris, conform dispoziţiilor Agenţiei Naţionale Sanitare Veterinare sau ale Institutului ce este condilomul la femei Diagnostic şi Sănătate Animala.

Notificarea interna a bolilor transmisibile ale animalelor, cuprinse în anexa nr. III, se efectuează atât la suspiciunea de boala, cat şi după ce boala a fost confirmată şi declarata oficial, în acest ultim caz anunţarea făcându-se şi la circumscripţiile sanitare veterinare invecinate.

Capitolul 5 Declararea oficială a bolilor transmisibile ale animalelor1.

date epizootiologice privind fascioliaza

Declararea oficială a bolilor prevăzute în anexa nr. III se face de către medicul veterinar al circumscripţiei sanitare veterinare locale, pe baza diagnosticului prezumtiv stabilit în urma investigatiilor şi confirmat prin examene de laborator. Declararea consta în întocmirea unui act sanitar veterinar la primăria localităţii pe teritoriul căreia a apărut boala, redactat conform modelului prezentat în anexa nr.

Legături utile

IV la prezenta norma sanitară veterinara, care cuprinde următoarele:a denumirea bolii; b speciile de animale afectate;c data apariţiei bolii;d localitatea şi judeţul;e numărul de curţi sau de exploataţii de animale contaminate şi efectivele de animale existente în acestea;f numărul de animale bolnave, tăiate de necesitate sau moarte;g originea bolii, sursele şi modul de contaminare;h măsurile şi restricţiile sanitare veterinare stabilite în focare şi în localitate.

Actul sanitar veterinar de declarare a bolilor menţionate se înregistrează în evidenta primăriei, sub semnatura primarului de luare la cunostinta. În baza actului sanitar veterinar de declarare a bolilor menţionate în anexa nr. III administraţia date epizootiologice privind fascioliaza locală emite o decizie pentru instituirea restrictiilor sanitare veterinare în teritoriu, anunţuri şi publicaţii pentru înştiinţarea populaţiei.

Capitolul 6 Notificarea internationala a bolilor transmisibile ale animalelorA.

human papilloma lesion

Prevederi generale1. Notificarea oficială internationala a bolilor transmisibile ale animalelor se efectuează numai de către Agenţia Nationala Sanitară Veterinara. Bolile notificate la nivel internaţional sunt cele prevăzute în anexa nr. I sau cele precizate în convenţiile ori în acordurile bilaterale privind colaborarea în domeniul sanitar veterinar, semnate de Guvernul României şi guvernele statelor cu care ţara noastră face comerţ cu animale vii şi cu produse supuse controlului sanitar veterinar oficial.

Guerir du papillomavirus femme Eye papilloma causes

Notificarea internationala a bolilor menţionate se face:a la serviciile sanitare veterinare şi fitosanitare ale Comisiei Europene, din cadrul direcţiilor generale XXIV şi VI, şi la administraţiile veterinare centrale ale statelor membre;b la Biroul central al Oficiului Internaţional de Epizootii Paris, Franta ;c la Comitetul veterinar al Organizaţiei Mondiale a Comerţului New York, Statele Unite ale Americii ; d la Comisia Europeană de Lupta impotriva Febrei Aftoase, în cazul bolilor veziculoase ale animalelor Roma, Italia ;e la administraţiile veterinare centrale ale ţărilor vecine şi, după caz, ale ţărilor cu care România face schimburi economice cu animale vii şi cu produse supuse controlului sanitar veterinar oficial într-o perioada care nu depăşeşte perioada maxima de incubatie specifica fiecărei boli convenţiile veterinare bilaterale.

Notificarea internationala a bolilor transmisibile prevăzute în anexa nr.

diferența dintre prădători și paraziți

I se face în termen de 24 de ore de la declararea oficială a bolii, prin fax, telex, e-mail sau prin alte sisteme electronice de comunicaţie date epizootiologice privind fascioliaza, cu referire la apariţia unui focar primar de boala declarat, precum şi cu privire la ridicarea măsurilor senzație de condilom de carantina din teritoriul tarii noastre, referitor la un focar al uneia dintre bolile menţionate.

Notificarea bolilor transmisibile ale animalelor la Comisia Europeană1. Notificările internaţionale la care se face referire la pct. A includ informaţiile menţionate în anexa nr.

Contact Details

II la prezenta norma sanitară veterinara. Fără a prejudicia prevederile la care se face referire la pct.

date epizootiologice privind fascioliaza ce să bei unui copil din viermi

I, confirmate pe teritoriul sau. Notificarea menţionată la pct. Neprimirea nici unei informaţii de către serviciile sanitare veterinare şi fitosanitare ale Comisiei Europene, din cadrul direcţiilor generale XXIV şi VI, este considerată ca însemnând ca nici un focar secundar nu a apărut în cursul perioadei la care se face referire la pct.

Guerir du papillomavirus femme Eye papilloma causes Vaccin de papillomavirus Papillomavirus : la France envisage de recommander le vaccin pour les garçons esophageal cancer genetic predisposition Din păcate, acesta afectează un număr alarmant de femei și poate duce la apariția cancerului de col uterin. Știm că prevenția este cea mai importantă, așa că îți prezentăm informații concrete oferite de doamna doctor Lucia Iurco. Curăță corpul copilului de paraziți shabalov Médicaments Vous avez dit "bénéfice-risque"? Sursa Virusurile din familia virusurilor papiloma afecteaza si alte specii mai ales iepuri si vaci.

Notificările la care se referă pct. II şi se comunica prin telex.

date epizootiologice privind fascioliaza prevenirea viermilor la copii ce medicament

Notificarea la serviciile sanitare veterinare şi fitosanitare ale Comisiei Europene, din cadrul direcţiilor generale XXIV şi VI, şi la administraţiile veterinare centrale ale statelor membre ale Uniunii Europene a bolilor transmisibile ale animalelor, menţionate în anexa nr.